Cà phê Bích Thao Sơn La đạt tiêu chuẩn 4 sao trong Chương trình OCOP tỉnh Sơn La năm 2019

Trong 3 ngày, từ 24/12 đến 26/12, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2020 đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La năm 2019.

Tham gia hội nghị có Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị, lãnh đạo văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các Sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh, đơn vị tư vấn chương trình OCOP tỉnh Sơn La, các đơn vị truyền thông trên địa bàn Tỉnh.

Với tinh thần khách quan và công bằng; căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP và Quy trình đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP năm 2019, Hội đồng thẩm định đã đánh giá, phân hạng đối với 30 sản phẩm đủ điều kiện tham gia sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Sau 3 ngày khẩn trương, nghiêm túc làm việc, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đã hoàn thành việc đánh giá chấm điểm. Kết quả, có 9 sản phẩm được đánh giá 4 sao và 19 sản phẩm đánh giá 3 sao.

Thương hiệu cà phê Bích Thao Sơn La là một trong 9 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, giải thưởng này là cơ hội để quảng bá thương hiệu sản phẩm tới nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cùng với giải thưởng này, HTX sẽ có thêm động lực để tiến tới chú trọng phát triển, nâng cao giá trị sản xuất, chất lượng sản phẩm cà phê Bích Thao.