Liên hệ

Hợp tác xã Cà phê Bích Thao Sơn La

Địa chỉ: Bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Hotline: 0369 745 558

Email: htxcafebichthaosonla@gmail.com

Fanpage: Cà Phê Bích Thao Sơn La